Ljus klas­si­ker

Göteborgs-Posten - - GUIDEN - Dan StranDqviS­t dan.strandqvis­t@tt­spekt­ra.se

Gry­tor bru­kar man nor­malt äta på hös­ten. Men det finns någ­ra un­dan­tag. Ett av dem är den svens­ka klas­si­kern dill­kött som pas­sar när som helst på året. Gör så här:

1. Ska­la och skär lök och mo­röt­ter i mind­re bi­tar. Ko­ka upp köt­tet i en rym­lig ka­strull. Ske­da bort skum­met som bil­das på ytan. Sänk vär­men och lägg i lökoch mo­rots­bi­tar, kryd­dor och dill. Sjud allt tills köt­tet är mört, cir­ka 1 tim­me.

2. Si­la av och spa­ra bul­jong­en. Ko­ka upp 4 dl bul­jong med gräd­de. Red av med majs­stär­kel­se löst i vat­ten och sjud i 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med soc­ker, ät­ti­ka, dill och even­tu­ellt li­te mer salt.

3. Skär köt­tet i mind­re bi­tar och blan­da i så­sen till­sam­mans med grönsaker från ko­ket. Ser­ve­ras med kokt po­ta­tis och blan­dad grön­sal­lad med ol­ja, vi­nä­ger och ört­salt. 3 msk fin­hac­kad dill Att äta till: kokt po­ta­tis blan­dad grön­sal­lad med is­bergs­sal­lad, gur­ka och to­ma­ter 2 msk raps­ol­ja 1 msk vi­nä­ger 1/2 tsk ört­salt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.