Fö­re­ta­get

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

Klä­der som skic­kas till­ba­ka ef­ter att ha be­ställts på nä­tet är ett stort be­kym­mer för nät­bu­ti­ker­na. Sha­pe­com­pa­ni­on ut­veck­lar en e-gar­de­rob som ska få ord­ning på pro­ble­met. Grun­dar­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.