,

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

mil­jar­der i fondra­batt och arvs­vinst bör­ja­de Pen­sions­myn­dig­he­ten sät­ta in till pen­sions­spa­rar­na från i går 10 maj. In­sätt­ning­en är den högs­ta hit­tills och be­ror bland an­nat på de höga fond­av­gif­ter­na. Sam­ti­digt dras 559 mil­jo­ner i pre­mie­pen­sions­av­gift. Slut­sum­man på pen­sions­spa­rar­nas kon­ton blir allt­så ett till­skott på över 4,1 mil­jar­der kro­nor, skri­ver myn­dig­he­ten i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.