Go­mor­ron!

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

En mål­ning av konst­nä­ren Vin­cent van Gogh som va­rit sak­nad i 40 år tros ha åter­fun­nits vid ett till­slag av spans­ka skatte­myn­dig­he­ten. Mål­ning­en hit­ta­des i ett vär­de­fack som till­hör­de en miss­tänkt skat­te­brotts­ling. Se­nast ver­ket ”Cy­press, him­mel och fält” vi­sa­des var san­no­likt på en ut­ställ­ning i Wi­en. Mål­ning­en är för­sedd med äkt­hets­in­tyg, men en be­kräf­tel­se på äkt­he­ten fanns än­nu in­te i går, då fyn­det upp­märk­sam­ma­des av tid­ning­en El Mun­do. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.