Man fun­nen all­var­ligt ska­dad vid Lund­by­ba­det

Göteborgs-Posten - - NYHETER - LARS-OVE JOHANSSON 031-62 47 44 lars-ove.johansson@gp.se

En man med all­var­li­ga ska­dor på­träf­fa­des på Hi­sing­en i går för­mid­dag. Man­nen för­des med am­bu­lans till sjuk­hus.

Det var strax fö­re kloc­kan 11 som man­nen hit­ta­des ut­an­för Lund­by­ba­det.

– Han är all­var­ligt ska­dad och har förts till sjuk­hus. Men vi kan in­te i nuläget gå in på vil­ken typ av ska­dor det rör sig om, sä­ger Jen­ny Widén, press­in­for­ma­tör hos po­li­sen i Väst­ra Gö­ta­land.

Om­rå­det där man­nen på­träf­fa­des spär­ra­des av för tek­nisk un­der­sök­ning. Även ett om­rå­de på Gro­pe­gårds­ga­tan spär­ra­des av. Bå­da av­spärr­ning­ar­na häv­des på ef­ter­mid­da­gen. Po­li­sen knac­ka­de i går dörr i om­rå­det.

– Vi vet in­te vad som hänt men en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de för­sök till mord al­ter­na­tivt dråp har in­letts, sä­ger Jen­ny Widén.

Någ­ra upp­gif­ter om man­nens ål­der går po­li­sen in­te ut med i nuläget.

Po­li­sen ha­de för­hopp­ning­ar om att kun­na ta­la med man­nen se­na­re i går. En­ligt po­li­sen är man­nens ska­dor in­te är livs­ho­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.