Sjuk­skö­ters­ka tjuv­tit­ta­de i jour­na­ler

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

HALMSTAD: En sjuk­skö­ters­ka som ar­be­tat på rönt­genkli­ni­ken vid Hal­lands sjuk­hus har obe­hö­ri­gen gått in i sjuk­jour­na­ler för cir­ka 360 pa­ti­en­ter. Näs­tan al­la gäl­ler mam­mo­gra­fi. Det vi­sar en gransk­ning som Re­gi­on Hal­land gjort. Sjuksköter­skan po­li­san­mäl­des och av­ske­da­des för­ra som­ma­ren. Då ha­de man upp­täckt ett 60-tal fall av miss­tänkt da­ta­in­trång. Po­lis­ut­red­ning­en på­går fort­fa­ran­de, skri­ver Hal­lands­pos­ten. En­ligt Re­gi­on Hal­land har kvin­nan in­te gett nå­gon rim­lig för­kla­ring. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.