Fak­ta: an­knut­na stif­tel­ser i göteborgs stad

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

* .om­mXnst\rel­sen i *¸te­borg ¦r an­sYa­rig I¸r I¸rYalt­ning­en aY dr\gt hXnd­ra stiI­tel­ser oFh nio gåYor som do­ne­rats till kom­mX­nen Xn­der åren.

* 20 2- 2-3 Xpp­giFk mark­nadsY¦rdet aY den ge­men­samt I¸rYal­ta­de I¸rm¸gen­he­ten till 740,7 mkr. 6edan dess har Y¦rdet ¸kat nå­got.

* 8nder 20 2 beYil­ja­des 22, mkr Xr stiI­tel­ser­na oFh 0, mkr Xr gåYor­na till oli­ka ¦nda­mål.

* 7ill Ile­ra stiI­tel­ser Iinns så kal­la­de Xt­del­nings­st\rel­ser med po­li­ti­ker Xt­sed­da aY par­ti­er­na som le­dam¸ter.

käl­la: rs­sam­man­drag 20 2 I¸r stiI­tel­ser med anknX­ten I¸rYalt­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.