”Man kan an­vän­da den till för att ska­pa re­serv­de­lar som är svå­ra att få tag på. En tvätt­ma­skin­s­luc­ka som har gått sön­der till ex­em­pel.”

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

re­serv­de­lar till män­ni­skor.

I Nords­tan har det va­rit starkt publik­tryck kring 3D-skri­var­na, som la­ger för la­ger skri­ver ut oli­ka lek­sa­ker i plast.

BYG­GER UPP. Chal­mers­fors­ka­ren To­ra Sirk­ka vi­sar hur en 3D-skri­va­re fun­ge­rar un­der Ve­ten­skaps­fes­ti­va­len.

Bild: STE­FAN BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.