Så fun­kar en 3D-skri­va­re

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

En 3D mo­dell ska­pas i da­torn. Mo­del­len skik­tas upp i bi­tar un­ge­fär som tun­na ost­ski­vor i da­torn.

Skik­ten sänds till 3D skri­va­ren som skri­ver ut ett skikt i ta­get tills mo­del­len är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.