”Om kar­tan in­te stäm­mer med verk­lig­he­ten kan man be­hö­va se över det. Men det har ju ing­en rik­tigt stor be­ty­del­se.”

Göteborgs-Posten - - NYHETER - GUSTAV SJÖHOLM

KA­RIN GOTT­VALL, ut­re­da­re So­ci­al­sty­rel­sen MEN SO­CI­AL­STY­REL­SEN TAR det he­la med ro.

– Om kar­tan in­te stäm­mer med verk­lig­he­ten kan man be­hö­va se över det. Men det har ju ing­en rik­tigt stor be­ty­del­se, sä­ger barn­mors­kan och utre­da­ren Ka­rin Gott­vall. I TID OCH OTID. Ba­ra 4,6 pro­cent av bar­nen föds ex­akt på den be­räk­na­de da­gen. Ha­rald Alm­ström, ord­fö­ran­de i Svensk för­e­ning för ob­s­tetrik och gy­ne­ko­lo­gi, miss­tän­ker att man run­tom i lan­det in­te mä­ter som man ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.