”Ska det sva­ja på fle­ra da­gar är det in­te alls bra”

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

HA­RALD ALM­STRöM, Ord­fö­ran­de Svensk för­e­ning för

ob­s­tetrik och gy­ne­ko­lo­gi

– Se­dan är det en bonus om för­äld­rar­na får bätt­re koll, sä­ger Ha­rald Alm­ström, ord­fö­ran­de för Svensk för­e­ning för ob­s­tetrik och gy­ne­ko­lo­gi. BA­RA 4,6 PRO­CENT av bar­nen föds den be­räk­na­de da­gen, vi­sar sta­tistik från So­ci­al­sty­rel­sen. 4,7 pro­cent

SFOG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.