DA­GENS NAMN

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Char­lot­ta kom­mer från la­ti­nets Ca­ro­lus, det vill sä­ga Karl på svens­ka, vil­ket be­ty­der fri man. Be­ty­del­sen för Char­lot­ta blir då fri kvin­na. An­ta­let namn­bä­ra­re är om­kring 30 600, runt 5 900 har det som till­tals­namn. Lot­ta är en kort­form för Char­lot­ta med samma be­ty­del­ser. An­ta­let namn­bä­ra­re är när­ma­re 3 500, runt 2 600 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.