EU av­gör Pu­tins makt

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT -

Folk­par­ti­ets oro för Ryss­lands ener­gi­po­li­tis­ka makt ekar tomt när de i vik­ti­ga be­slut lå­ter Pu­tin få mer makt, skri­ver Li­se Nor­din och Pe­ter Eriks­son (MP). När Ryss­land bygg­de gas­led­ning­en för­bi Got­land ner till den eu­ro­pe­is­ka kon­ti­nen­ten ha­de FP inga in­vänd­ning­ar. När EU nu be­slu­tar om ener­gi­po­li­tis­ka mål till 2030 rös­tar FP nej till mål för ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring och för­ny­bar ener­gi som skul­le gö­ra Eu­ro­pa mer själv­för­sör­jan­de. När

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.