”Skul­le gö­ra en vänd­ning och så knäck­te det till. I väns­ter­knät, samma som jag har ope­re­rat kors­ban­det i. Svårt sä­ga vad det är. Kan va­ra me­nis­ken, kan va­ra led­band, kan va­ra ingen­ting.”

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - BO STEF­FEN­SEN

GUSTAV SVENSSON

Gustav Eng­vall kom in och fick si­na förs­ta mi­nu­ter på pla­nen i årets all­svens­ka.

– Jag gör det helt okej. kanske skul­le jag ta­git li­te mer ini­ti­a­tiv, sä­ger han.

Eng­vall fick med sig en lapp i han­den av Mi­kael Sta­h­re (se bil­den till väns­ter), som han gav till Ja­kob Johansson. Så skul­le IFK gå för tre poäng. En stund se­na­re kom av­gö­ran­det. – De två sista mat­cher­na vi spe­lat har sett bätt­re ut. Vi har ett mer kon­trol­le­rat pass­nings­spel. Myc­ket av det är tack va­re May som är en oer­hört bra fot­boll­spe­la­re. Vi har många bra spe­la­re men han är en topp­spe­la­re i all­svens­kan. Det är ba­ra att er­kän­na, sä­ger Mi­kael Sta­h­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.