Cad­die dog på Eu­ro­pa­tou­ren

Göteborgs-Posten - - SPORTEN -

GOLF: Den brit­tis­ke cad­di­en Ian McG­re­gor av­led i en be­fa­rad hjärt­at­tack ef­ter det att han fal­lit ihop på det ni­on­de hå­let på Eu­ro­pa­tour­täv­ling­en på Madeira.

McG­re­gor gick cad­die åt den skots­ke spe­la­ren Alastair For­sy­th. Pa­ret var även an­mält till Nor­dea Mas­ters om två vec­kor.

”Al­la på Eu­ro­pa­tou­ren ut­tryc­ker vå­ra dju­pas­te sym­pa­ti­er till Ians fa­milj och vän­ner”, skri­ver tour­led­ning­en i ett press­med­de­lan­de. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.