Göteborgs färs­kas­te film­re­gis­sö­rer

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

F I L M: pex bli­van­de re­gis­sö­rer vi­sar nu i ef­ter­mid­dag si­na ex­a­mens­fil­mer p• Bio ooyK Be­rät­tel­ser­na är al­la sö­kan­de och tar upp äm­nen som ska­verK je­dan Fan­ni Me­te­li­us i fil­men au slic­kar mig ald­rig skild­rar in­ti­mi­tet, sex­u­a­li­tet och re­la­tio­ner gör Am­björn Göransson i ho­ko upp med ”ci­vi­li­sa­tio­nens miss­lyc­kan­den”K Amanda corssblad gör en tänk­värd nu­tids­dysto­pi, me­dan Cla­ra Olaus­son re­ser till­ba­ka till Bar­ce­lo­na Ebil­den) där hon som ton•ring blev v•ld­ta­genK Jer­ry Carls­son utg•r i sin film fr•n ett frisk träd som ska fäl­las me­dan Jesper Bro­der­sen fun­de­rar kring ett oför­klar­ligt ljus­fe­no­menK

Sjuk­dom stop­par gäst­spel hos GSO

MU­SIK: mi­a­nis­ten och di­ri­gen­ten András Schiff tving­as stäl­la in sin med­ver­kan i de pla­ne­ra­de kon­ser­ter­na med Göteborgs Sym­fo­ni­ker Ed­pl) p• tors­dag och fre­dagK lr­sa­ken är sjuk­dom, skri­ver dpl p• sin sajtK hon­ser­ter­na blir dock av som pla­ne­rat med oför­änd­rat pro­gramK pchiff er­sätts av pi­a­nis­ten Per Tengs­trand och di­ri­gen­ten Tho­mas Søn­der­gårdK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.