Star­ka käns­lor ef­ter Ös­ter­ri­kes ESC-vinst

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

TV/MU­SIK: Ös­ter­ri­kes Con­chita Wurst vann bu­ro­vi­sion song con­test Eb­pC) i stor stil i lör­dagsK jed t•rar­na rin­nan­de för­kla­ra­de hon att hon ser vins­ten som en se­ger för to­le­ran­senK m• den ef­ter­föl­jan­de press­kon­fe­ren­sen gav hon en pass­ning till oyss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin med an­led­ning av lan­dets an­ti­gay­la­garK

– gag vet in­te om mu­tin tit­tar nuK jen mitt bud­skap är tyd­ligt: si g•r in­te att stop­pa, sä­ger honK

Con­chita turst, som egent­li­gen he­ter Tom Neuwirth, fick to­talt 29M poäng, tv•a blev ke­der­län­der­na med 238 poäng och Sanna Ni­el­sen slutade trea p• 218 po­ängK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.