Min­nen av för­ned­ring och skuld­käns­lor

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

f sin bok Jag skul­le så gär­na vil­ja för­fö­ra dig – men jag or­kar in­te be­rät­tar Mar­ga­reta Ströms­tedt i 13 frist•en­de ka­pi­tel om hän­del­ser och mö­ten som p•ver­kat hen­nes liv och yr­kes­verk­sam­hetK aet hand­lar om kär­lek och död, om litteratur och pe­da­go­gik och sex­u­a­li­tetK ”eär finns

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.