Gott med res­ter

Göteborgs-Posten - - GUIDEN - DAN STRANDQVIS­T danKstran­dqvist@tt­spektraK­se

en korv­snutt här och en fläsk­bit där. en ma­ka­roni­pud­ding av ita­li­enskt snitt släng­er man lätt ihop med kyl­skåps­res­ter. Gör så här:

1. Skär korv, skin­ka el­ler res­ter av helt kött i strim­lor. Ska­la och hac­ka lö­ken. Fräs lök och kött med en mat­sked raps­ol­ja i en rym­lig pan­na. Ko­ka un­der ti­den pas­tan en dryg mi­nut kor­ta­re än vad som står på pa­ke­tet. Låt den fär­di­ga pas­tan rin­na av i ett durk­slag. Blan­da pas­tan med kött- och lök­bland­ning­en.

2. Fräs smör och ve­te­mjöl i en ka­strull. Späd med gräd­de, mjölk och vat­ten. Rör i bul­jong­pul­ver. Ko­ka upp och låt så­sen sju­da i fem mi­nu­ter. Hac­ka drygt hälften av ba­si­li­kan. Dra ka­strul­len från vär­men och till­sätt ost, ba­si­li­ka och svart­pep­par.

3. Blan­da allt i en ugns­fast form, top­pa med hal­ve­ra­de körs­bärsto­ma­ter och gräd­da på 175 gra­der mitt i ug­nen i cir­ka 30 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med ba­si­li­ka. bul­jong­pul­ver 3 dl ri­ven ost 1 kru­ka färsk ba­si­li­ka 1 tsk svart­pep­par 2M körs­bärsto­ma­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.