Göteborgs Hamn­tur – 30%.

Göteborgs-Posten - - TEKNIK & TRENDER -

Upp­lev Göteborgs åri­ga in­du­stri- och kul­tur­histo­ria från sjö­si­dan! Följ med till Ma­ri­ti­man, Vol­vo Mu­se­um och åk en gui­dad hamn­tur med ge­nu­i­na Kul­tur­bå­tar­na. Pris: kr/pers (ord pris kr). Gäl­ler t o m ju­ni, max pers/kort. Upp­ge ”GP” vid bok­ning på hem­si­dan go­te­borgs­hamn­tur.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.