Instagram­do­men dyr för för­äl­der

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Gö­TE­BORG: Mam­man till en av de ton­års­flic­kor som döm­des för grovt för­tal på Instagram mås­te be­ta­la de­lar av ska­de­stån­det, slår hov­rät­ten fast. Två flic­kor, då 15 och 16 år, döm­des i fjol i Göteborgs tings­rätt för grovt för­tal till ung­doms­tjänst och ung­doms­vård. De spred krän­kan­de upp­gif­ter om 38 ung­do­mar.

Den yng­re och hen­nes mam­ma över­kla­ga­de ska­de­stånds­de­len, men flic­kan fick inget pröv­nings­till­stånd. Mam­man har sagt att hon in­te har kun­nat för­hind­ra dot­tern att be­gå brott, och att hon in­te har råd att be­ta­la. Hov­rät­ten an­ser dock att hon mås­te be­ta­la över 150 000 kro­nor, skri­ver Ju­ri­dik Idag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.