BAK­GRUND

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

I vå­ras sat­sa­de Kungälvs kom­mun 174 000 kr på att hö­ja val­del­ta­gan­det i kom­mu­nen.

För att öka an­ta­let väl­ja­re och få första­gångsväl­jar­na att rös­ta sök­tes ett an­tal va­lam­bas­sa­dö­rer. Nu är det klart att sex ung­do­mar får som­mar­job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.