DA­GENS NAMN

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Lin­nea kom­mer från bloms­ter­kung­en Lin­nés la­tins­ka fa­mil­je­namn Lin­neaus, ta­get ef­ter en uråld­rig lind vid hans fä­der­nes­gård. An­ta­let namn­bä­ra­re är drygt 58 500, runt 8 800 har det som till­tals­namn. Linn är ett ny­a­re norskt namn som bli­vit myc­ket po­pu­lärt på sisto­ne. Tro­li­gen är Linn en kort­form av Lin­da el­ler Lin­nea. An­ta­let namn­bä­ra­re är runt 10 200, om­kring 8 100 har det som till­tals­namn. Grat­tis! Cla­ra Lin­nea Ja­de­myr (fem år den 16 maj) gra­tu­le­ras på namns­da­gen av mor­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.