Aga­ta Fili­nowicz

Göteborgs-Posten - - NAMN -

ål­der: 32 år Bor: Lä­gen­het i Hjäll­bo till­sam­mans med pojk­vän­nen Andrzej Fa­milj: Mam­ma, bror, bror­son och bli­van­de svär­för­äld­rar i Po­len In­tres­sen: Ut­flyk­ter, män­ni­skor, na­turupp­le­vel­ser, histo­ria

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.