Slu­ta köp svar­ta as­falt­s­jobb

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Tomas Johansson Tor­björn Kar­fun­kel

Nu har det åter­i­gen sla­gits lä­ger i Göteborgs ut­kan­ter. Ett 40-tal hus­vag­nar på kom­mu­nens be­tal­par­ke­ring­ar och tvätt­ma­ski­ner som drivs av el­verk och vat­ten som stjäls från Gre­fab.

I buska­gen runt ”cam­ping­en” släng­er des­sa cir­ka 150 per­so­ner sitt av­fall och töm­mer si­na la­tri­ner. När de slut­li­gen är av­hys­ta kom­mer det en saf­tig städ­no­ta till oss skat­te­be­ta­la­re.

Inget nytt un­der so­len skul­le man kun­na sä­ga – det hän­der var­je år.

Men om AL­LA tog åt sig av al­la var­ning­ar om hot och då­li­ga ar­be­ten och lät bli att kö­pa av des­sa ned­skrä­pan­de lyck­sö­ka­re skul­le vi bli av med fö­re­te­el­sen.

Det­ta är in­te re­sul­ta­tet vi vill se av fri rör­lig­het in­om EU. att del­ta, men dra­git sig ur i sista stund. Även Al­ge­ri­et, Egyp­ten, Jor­da­ni­en och Libyen kan, men vill in­te, del­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.