Bes­ti­a­liskt be­slut

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT -

Jag är så hemskt upprörd över po­li­sens be­slut att dö­da björnhonan och hen­nes ung­ar/unge. På ny­he­ter­na i GP 11/5 stod det föl­jan­de: ”En man i 80 års ål­dern an­fölls av en upp­re­tad björn och han fick två bett av björ­nen och po­li­sen har be­slu­tat att björnhonan och ungen/ ung­ar­na ska av­li­vas”.

Det är ett fruk­tans­värt be­slut. Vi män­ni­skor är hems­ka. Vi skri­ver la­gar, ut­an att ta hän­syn till ett na­tur­ligt be­te­en­de som hand­la­de om att björnhonan vil­le skyd­da sin unge.

Björnhonan vil­le in­te ens dö­da, hon vil­le ba­ra var­na. Hon kun­de en­kelt dö­dat, men det gjor­de hon in­te. Men vi tar väl­digt lätt be­slu­tet att dö­da/av­li­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.