Po­li­tisk lek med peng­ar

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT -

Po­li­ti­ker­na i Gö­te­borg blir en allt­mer iso­le­rad grupp som hit­tar på eg­na ama­tör­mäs­si­ga för­slag på ny in­fra­struk­tur. Där­för är det myc­ket hopp­fullt att Sjö­farts­ver­ket har satt ner fo­ten när det gäl­ler Gö­taälv­bron, så att man kan bör­ja pla­ne­ra för en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.