Många an­mäl­ning­ar mot Swedsnus

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

AN­MÄL­NING­AR: 'en se­nas­te ti­den har det kom­mit in 730 an­mäl­ning­ar mot f¸re­ta­get Swedsnus i G¸te­borg, även kal­lat Te­me­co AB, till Kon­su­ment­ver­ket. An­mä­lar­na har re­a­ge­rat mot bo­la­gets olag­li­ga mark­nadsf¸ring med med­de­lan­den på sms.

– 'et är all­var­ligt. 'et är in­te tillå­tet att skic­ka to­baks­re­klam på det här sät­tet, sä­ger Em­ma Hed­ge, ju­rist på Kon­su­ment­ver­ket till Food mo­ni­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.