K-vi­ta­min

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

Beh¸vs f¸r att blo­det ska kun­na lev­ra sig (ko­a­gu­le­ra). Är ock­så vik­tigt f¸r im­munf¸rsvar, blod­kärl och ny­bild­ning av ben.

Nam­net är en f¸rkort­ning av ko­a­gu­la­tions­vi­ta­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.