Kvin­nor äter grö­na­re

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

69 pro­cent av kvin­nor­na äter grönsaker minst en gång per dag, en­ligt Livs­me­dels­ver­ket. Mot­sva­ran­de siff­ra för män är 47 pro­cent. Skill­na­den är än­nu stör­re när det gäl­ler frukt. 68 pro­cent av kvin­nor­na äter frukt och bär minst en gång om da­gen, men ba­ra 42 pro­cent av män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.