”Det ska in­te va­ra nå­got su­pe­rall­var­ligt, men det känns än­då rik­tigt surt att åka på en ska­da nu”

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - FREDRIK JANLIND

GUSTAV SVENSSON trä­ning un­der veckan men fram­förallt är dansken Las­se Vi­be snart till­ba­ka på Gam­la Ul­le­vi. Vi­be in­led­de sä­song­en ly­san­de men den 22 april drog han bak­si­da lår. Fy­ra vec­kor av re­ha­bi­li­te­ring vän­ta­de för dansken som snart är till­ba­ka i full trä­ning.

– Jag är in­te oro­lig över att for­men har för­svun­nit. Jag har all­tid kom­mit till­ba­ka bra ef­ter ska­dor och så­dant, nu är det verk­li­gen spän­nan­de att kom­ma till­ba­ka när det bör­jar se bätt­re ut för oss. Jag är im­po­ne­rad över hur bra kil­lar­na i la­get har spe­lat se­dan jag blev ska­dad, sä­ger Vi­be.

Häc­kens Mo­esta­fa El Ka­bir åk­te på fle­ra smäl­lar i går. Men var­ken El Ka­bir el­ler Häc­ken lyc­ka­des få hål på Åtv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.