Ama­zing Man är hem­ma­hop­pet

Göteborgs-Posten - - SPORTEN -

Ama­zing Man får iklä­da sig rol­len som ett stort hem­ma­hopp i Kung­a­po­ka­len. Års­de­bu­ten var rik­tigt bra och på tors­dag lot­ta­des han i ett lämp­ligt kval­heat.

– Häs­ten var bätt­re än jag vå­gat tro i års­de­bu­ten. Öp­pet start­s­pår var en för­ut­sätt­ning i kva­let och det fick vi ock­så. Jag tror in­te han är långt ifrån Kri­te­ri­e­for­men. Jag tror myc­ket på Ama­zing Man då det mesta ser bra ut. Vi ham­na­de i ett lämp­ligt heat, sä­ger Veijo He­is­ka­nen.

Och det­ta in­ne­bär för­stås att jag in­te krång­lar till det i mi­na spel­för­slag. Ba­ra spi­ka!

44 hings­tar kva­lar för en plats i Kung­a­po­ka­len. 46 ston skall för­sö­ka ta sig he­la vägen till Drott­ning­ens Po­kal. Lä­ge för bra sport! Sol­va­to blev fy­ra i Co­pen­ha­gen Cup. – Jag var ef­ter om­stän­dig­he­ter­na nöjd med hans pre­sta­tion. Ha­de 1.10,4 sista tu­sen. Ba­nan var in­te bra ef­ter reg­net och ak­tio­nen flöt in­te per­fekt, re­so­ne­rar Veijo. Om när­mas­te pla­ner­na? – Han skall ut i Al­got Scotts min­ne på Åby 28 maj. Se­dan är vi in­bjud­na och har en plats re­ser­ve­rad i Oslo Grand Prix om jag vill va­ra med. Det mesta ta­lar för att jag kom­mer att tac­ka ja till in­bju­dan, av­slu­tar Veijo.

Rolex Bi­gi är näs­tan ett hem­ma­hopp han ock­så. Ägd i Kulla­vik (KB Ca­pu­lus Hor­ses) som han är. Den här häs­ten kan va­ra en språng­brä­da in i övers­ta eli­ten för An­ders Svans­tedt.

De­fi’s Victo­ry är obe­seg­rad ef­ter fy­ra star­ter. 4-åring­en ser ut som en ka­non och ba­ra vin­ner. Åby­häs­ten kör­des förs­ta gång­en av Ste­fan Sö­der­kvist i V4-lopp i Halmstad i mån­dags.

– Vi sik­tar lugnt fram­åt. Han står kvar i Der­byt och är även an­mäld i Pre­mie­chan­sen. Allt han ev. tjä­nar i Der­byt dub­ble­ras, my­ser Åby­a­ma­tö­ren Christer Ot­ter­ström.

Chan­sen finns!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.