Fak­ta: Ju­li­et­te Bi­noche

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

Ål­der: 5M •rK Fa­milj: 2 bar­nK Bak­grund: -uli­et­te Bi­noche väx­te upp i en konst­när­lig fa­milj där f¸räld­rar­na ar­be­ta­de in­om te­a­ter­nK

Ge­nom­brott: gu­li­et­te Bi­noche fick sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott i Va­rats olid­li­ga lätt­het (1988) och spe­la­de se­dan hu­vud­rol­len i hi­eslowski tri­lo­gi blå, vi­ta och r¸da fil­men och en bi­roll i 'en eng­els­ke pa­ti­en­ten, för vil­ken hon be­lö­na­des med en lscarK värl­den som mitt ar­bets­fält, och i Hol­ly­wood blir man en del av ett ar­bets­sätt, som sä­ker­li­gen är bra för många, men som in­te skul­le fun­ge­ra för mig. HON BE­RÄT­TAR ATT hon var er­bju­den en av hu­vud­rol­ler­na i Ste­ven Spiel­bergs förs­ta Ju­ras­sic Park-film.

– Men jag ha­de pre­cis tac­kat ja till att va­ra med i Ki­eslowskis Fri­het – den blå fil­men, och ald­rig i li­vet att jag skul­le ens fun­de­rat över att tac­ka nej till den. Spiel­berg för­sök­te över­ta­la mig, och jag blev väl­digt rörd, men det gick in­te. Så

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.