”Jag kän­ner mig rätt slut nu, jag har gjort fy­ra fil­mer på ra­ken”

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE - GUN­NAR REHLIN

JU­LI­ET­TE BI­NOCHE UN­DER DEN KOM­MAN­DE Can­nes­fes­ti­va­len vi­sas The clouds of Sils Maria, re­gis­se­rad av Oli­vi­er As­say­as, med Ju­li­et­te Bi­noche, Kris­ten Ste­wart och Chloë Gra­ce Mo­retz i hu­vud­rol­ler­na.

– Jag gjor­de en film med Oli­vi­er för fle­ra år se­dan. Men jag blev arg på ho­nom. Nu hör­de han av sig och jag tänk­te ”han har sak­nat mig”.

Ju­li­et­te Bi­noche har en rad and­ra fil­mer snart kla­ra för vis­ning, bland an­nat The 33,2 om gruv­ka­ta­stro­fen i Chi­le för någ­ra år se­dan.

– Ja, jag kän­ner mig rätt slut nu, jag har gjort fy­ra fil­mer på ra­ken.

Vil­ka fil­mer är du mest stolt över?

– Åh, Gud, så svårt. Den blå fil­men, Ca­mil­le Clau­del, Den eng­els­ka pa­ti­en­ten, De äls­kan­de på Pon­tNeuf .., det finns så många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.