Tårt­ti­der

Göteborgs-Posten - - TV GUIDE -

Stu­den­ter är en vik­tig dag för många unga och de­ras fa­mil­jer. Men den är ock­så dyr. En av de se­nas­te tren­der­na är på stu­dent­mot­tag­ning­en är en tår­ta for­mad som en vit stu­dent­mös­sa. GP Kon­su­ment har tit­tat på hur myc­ket en så­dan tår­ta kos­tar. KON­SU­MENT ONS­DAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.