Cy­klist om­kom ef­ter krock med buss

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

MARK: En cy­klist om­kom ef­ter en krock med en buss på Var­bergs­vä­gen i Kin­na i går ef­ter­mid­dag. Cy­klis­ten, en man i 50-års­ål­dern, flög av cy­keln och ham­na­de en bit bort, upp­ger Fredrik Iwan­son, stabs­chef på Söd­ra Älvs­borgs rädd­nings­tjänst­för­bund. En­ligt po­li­sens pressta­les­man Pe­ter Ad­lers­son kom­mer tra­fik­po­li­sen att ut­re­da olyc­kan. Ett kör­fält stängdes av i sam­band med Rädd­nings­tjäns­tens ar­be­te på olycks­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.