Bäs­ta vi­ner­na

Gourmet - - INNEHÅLL NR 2 -

Ur Sys­tem­bo­la­gets se­nas­te sor­ti­ment har Gour­mets vin­skri­bent vas­kat fram 24 fa­vo­ri­ter, någ­ra lång­lag­ra­re och bäs­ta bud­get­kö­pen.

Vi­et­na­me­sis­ka vår­rul­lar i tunt ris­pap­per som dip­pas i en kryd­dig dippsås. De här rul­lar­na är fyll­da med kris­pig anka och grön­sa­ker. Ser­ve­ra som för­rätt.

4 per­so­ner till för­rätt 1 ank­bröst 1 krm salt 30 g risnudlar 1 li­ten mo­rot 1 kru­ka färsk ko­ri­an­der 1 kru­ka thai­ba­si­li­ka ½ kru­ka färsk myn­ta 1 för­pack­ning ris­pap­per

DIPPSÅS: ½ tsk asi­a­tisk fisk­sås 1 tsk vat­ten 2 tsk strö­soc­ker 1 tsk vitvins­vi­nä­ger 1 tsk fin­hac­kad röd spansk pep­par 1 tsk fin­hac­kad vit­lök 1 tsk finstrim­lad färsk myn­ta

1 Värm ug­nen till 125°. Skär ett rut­möns­ter i fett­kap­pan på ank­brös­tet. Sal­ta och lägg det i en het, torr pan­na med skinn­si­dan ner. Sänk vär­men nå­got och stek ca 4 min, så att fet­tet smäl­ter ut. Vänd och stek yt­ter­li­ga­re 2 min.

2 Lägg över ank­brös­tet i en ugns­sä­ker form. Stek i ug­nen 20−30 min, tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är knappt 70°. Låt köt­tet vi­la på en as­siett ca 10 min. Skär se­dan upp det i tun­na strim­lor.

3 Dippsås: Blan­da sam­man fisk­sås, vat­ten, soc­ker och vi­nä­ger och rör tills sock­ret lösts upp. Till­sätt chi­li och vit­lök och blan­da. De­ko­re­ra med myn­tan fö­re ser­ve­ring.

4 Ko­ka ris­nud­lar­na en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en. Ska­la och strim­la mo­ro­ten. Ploc­ka bla­den av ko­ri­an­der, ba­si­li­ka och myn­ta.

5 Dop­pa ett ris­pap­per i vat­ten och lägg ut på en as­siett. Fyll med risnudlar, anka, mo­rot och grö­na blad. Uppre­pa tills fyll­ning­en är slut.

6 Ser­ve­ring: De­la rul­lar­na på hälf­ten och ser­ve­ra dem med dipp­så­sen.

” En nyc­kelingre­di­ens i det vi­et­na­me­sis­ka köket är fiskol­jan, nouc mam, som an­vänds of­ta­re än ita­li­e­nar­na tar till flas­kan med oliv­ol­ja. Allt­så en nöd­vän­dig­het.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.