GRILLAD MAJS OCH PIMIENTOS MED KAFFIR- CUR­RY

Gourmet - - ETT ANNAT ASIEN -

Hem­gjord cur­ry­pas­te kan in­te jäm­fö­ras med kö­pe­va­ri­an­ten. Här i en ko­kos­sås som ser­ve­ras med grillad majs och pimientos de padrón. Ko­ri­an­der­röt­ter hit­tar du i asi­a­tis­ka bu­ti­ker.

4 per­so­ner RÖD CUR­RY­PAS­TE:

5 tor­ka­de rö­da chi­li ½ ci­tron­gräs­stjälk, strim­lad 3 vit­löks­klyf­tor, ska­la­de 1 kaffir li­me-blad 1 scha­lot­ten­lök, fin­hac­kad 1 msk fin­hac­kad ga­lan­gal­rot 1 msk fin­hac­kad färsk ing­e­fä­ra 1 tsk ros­ta­de ko­ri­an­der­frön 2 ko­ri­an­der­röt­ter ½ msk räk­pas­te (shrimp pa­s­te)

KAFFIR-CURRYSÅS:

2 msk röd cur­ry­pas­te ½ ci­tron­gräs­stjälk, fin­hac­kad 3 kaffir li­me-blad 1 förp ko­kos­gräd­de (250 ml) 1 ½ msk asi­a­tisk fisk­sås

TILL SER­VE­RING:

1 kru­ka färsk ko­ri­an­der 4 färs­ka majsko­var 250 g pimientos de padrón 2 tsk ros­ta­de se­sam­frön 2 msk rostad scha­lot­ten­lök

1 Mixa sam­man al­la in­gre­di­en­ser till cur­ry­pas­ten. Se till att få den rik­tigt slät. Finstrim­la ci­tron­gräs och li­me­blad.

2 Fräs cur­ry­pas­ten i li­te ol­ja i en het pan­na. Till­sätt ci­tron­grä­set och fräs yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter. Häll på ko­kos­gräd­den och till­sätt li­me­bla­den. Låt sju­da ca 5 min. Kryd­da så­sen med fisk­sås och sma­ka av no­ga.

3 Ser­ve­ring: Ploc­ka bla­den från ko­ri­an­dern. Gril­la majs och pimientos på het grill. Ser­ve­ra grön­sa­ker­na ge­nast, top­pa­de med kaffir-currysås, se­sam­frön, lök och ko­ri­an­der­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.