SAI UA – THAILÄNDSK KORV MED BLODBRÖD

Gourmet - - ETT ANNAT ASIEN -

Den klas­sis­ka thai­länds­ka kor­ven sai ua är en jäst korv som tar någ­ra da­gar att gö­ra. Den ska sy­ras och fer­men­te­ras pre­cis som is­ter­band. Här är en va­ri­ant på en fläsk­korv med thaikryd­dor som ser­ve­ras i bröd smak­satt med blod och ga­ram ma­sa­la. Kor­ven ska vi­la ett dygn i kyl fö­re tillag­ning.

Ca 12 kor­var

1,2 kg fläsk­kar­ré 400 g späck 4 tsk salt 1 ci­tron­gräs 1 ½ msk ko­ri­an­der­frön, ros­ta­de 2 små rö­da thaichi­li 2 msk fin­hac­kad thai­ba­si­li­ka 2 vit­löks­klyf­tor, ska­la­de 2 dl vat­ten

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

2 ½ me­ter gris­fjäls­ter bo­mulls­snö­re hus­hållsas­si­stent med kött­kvarn

och korv­horn

TOPPING:

4 ba­nan­scha­lot­ten­lö­kar ½ li­ter fri­tyr- el­ler raps­ol­ja ¼ röd­kål ¼ spetskål 1 dl hac­kad ko­ri­an­der 2 msk fisk­sås 2 tsk fin­ri­ven färsk ing­e­fä­ra 1 li­me, saf­ten 3 msk ma­jon­näs (vi an­vän­de Kew Pie Mayo)

TILL SER­VE­RING:

blodbröd, se se­pa­rat re­cept på sid 59.

1 Lägg fjälst­ret i blöt i kallt vat­ten ca 3 tim­mar. Skär kött och späck i små tär­ning­ar. Lägg i fry­sen ca 1 tim­me. Lägg även kött­kvar­nen i fry­sen så att den är or­dent­ligt kall.

2 Mort­la ihop ci­tron­gräs, ko­ri­an­der, chi­li, ba­si­li­ka och vit­lök till en mas­sa. Blan­da sam­man kött och späck med sal­tet och mal på kött­kvar­nens grova ski­va.

3 Blan­da krydd­mas­san med den ny­mal­da fär­sen och vatt­net. Ko­ka en li­ten klick smet i sal­tat vat­ten, sma­ka av no­ga och ju­ste­ra krydd­ning­en.

4 Skölj fjälst­ret or­dent­ligt i kallt vat­ten. Fyll det med korvsmet med hjälp av korv­hor­net. Stop­pa kor­ven löst i fjälst­ren och vrid sam­man till kor­var, ca 12 cm långa. Bind dem or­dent­ligt i än­dar­na med bo­mulls­snö­re och knyt två knu­tar mel­lan var­je korv. Klipp se­dan mel­lan varan­nan knut. Häng kor­var­na på pin­nar och låt dem tor­ka över nat­ten i kyl­skåp. Så här långt kan kor­ven för­be­re­das. För­va­ra den i kyl­skåp men in­te mer än ett par da­gar. 5 Topping: Skär lö­ken i tun­na ski­vor och fri­te­ra den kris­pig i ol­jan. Låt rin­na av på hus­hålls­pap­per. Strim­la kå­len tunt på man­do­lin och blan­da sam­man med fisk­sås och ing­e­fä­ra. Vänd ner ko­ri­an­dern i sal­la­den. Blan­da li­me och ma­jon­näs till en sås. 6 Til­la­ga kor­ven i ol­ja i me­delvarm pan­na ca 7 mi­nu­ter på var­je si­da. 7 Ser­ve­ring: Ser­ve­ra kor­ven i bröd top­pad med kål­sal­lad, fri­te­rad lök och sås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.