MÄRG MED JORDNÖTS- NAM PRIK OCH POPPADE SVÅL­CHIPS

Gourmet - - ETT ANNAT ASIEN -

Varmt smäl­tan­de märg på ett knap­rigt svål­chips med en asi­a­tisk sal­sa och ör­ter. Har man in­te tid att gö­ra eg­na svål­chips kan man er­sät­ta dem med ri­schips, som finns att kö­pa i asi­a­tis­ka bu­ti­ker.

4 per­so­ner

1 bit svål från 1 ½ kg fläsk­si­da 1 ½−2 li­ter ne­u­tral raps- el­ler fri­tyr­ol­ja 8 märg­ben, ca 10 cm höga

NAM PRIK-SÅS:

4 msk thailändsk chi­li/gar­lic-sås 2 msk asi­a­tisk fisk­sås 1 li­me, saf­ten 2 msk ris­vi­nä­ger ½ tsk se­sa­m­ol­ja ½ dl hac­ka­de osal­ta­de jord­nöt­ter

TILL SER­VE­RING:

4 dl ploc­ka­de färs­ka ör­ter, t ex myn­ta, thai­ba­si­li­ka och ko­ri­an­der

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

stek­pin­cett i me­tall

1 Pop­pad svål: Skär svå­len ren från fett. Lägg den i sal­tat vat­ten i en ka­strull och ko­ka upp. Sänk vär­men till låg och sjud ca 2 tim­mar. Ta där­ef­ter upp svå­len ur vatt­net och skär den i rem­sor. Låt dem tor­ka på ren köks­hand­duk. 2 Värm ug­nen till 80°. Lägg svål­rem­sor­na på ett ugns­gal­ler och låt dem tor­ka i ug­nen 10−12 tim­mar. Ta se­dan ut dem ur ug­nen och låt tor­ka i rumstem­pe­ra­tur yt­ter­li­ga­re 10−12 tim­mar. 3 Het­ta upp ol­jan för fri­te­ring till 190−200°. Fri­te­ra svå­len i om­gång­ar, tryck ner den un­der ytan med hjälp av stek­pin­cet­ten så att den in­te fly­ter upp. Svå­len veck­lar ut sig och blir ”pop­pig” av fri­te­ring­en. Ta upp och låt rin­na av på hus­hålls­pap­per.

4 Sås: Blan­da sam­man chi­li/gar­lic-sås, fisk­sås, li­mesaft, ris­vi­nä­ger och se­sa­m­ol­ja. Vänd ner de hac­ka­de jord­nöt­ter­na.

5 Märg­ben: Värm ug­nen till 250°. Lägg märg­be­nen på en plåt och ros­ta dem i mit­ten av ug­nen ca 15 min. Mär­gen ska bli helt varm och näs­tan bör­ja smäl­ta samt ha fått färg på ovan­si­dan. 6 Ser­ve­ring: Ser­ve­ra den heta mär­gen ge­nast med sås och ör­ter på svål­chip­sen.

”Varmt smäl­tan­de märg på ett knap­rigt svål­chips med en asi­a­tisk sal­sa och ör­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.