GRÖN­SA­KER MED VARM LIN­SKRÄM OCH MA­JON­NÄS

Gourmet - - LINSER -

En god för­rätt el­ler kvälls­rätt med kris­pi­ga vår­grön­sa­ker som dip­pas i en lin­skräm smak­satt med kokt vit­lök el­ler i en ci­tron­ma­jon­näs.

4−6 per­so­ner

1 dl puy­lin­ser 2 vit­löks­klyf­tor, ska­la­de 1 krm salt

MA­JON­NÄS:

1 ägg 2 msk pres­sad ci­tronsaft 2 tsk dijon­se­nap 3 ½ dl ne­u­tral raps­ol­ja TILL SER­VE­RING: 1 knip­pa spä­da mo­röt­ter 1 knip­pa rä­di­sor 1 rät­ti­ka, i tun­na ski­vor 1 knip­pa späd spar­ris 1 frp su­garsnaps 2 små sur­degs ba­gu­et­ter

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

mix­erstav med till­hö­ran­de hög kan­na sil el­ler durk­slag

1 Lägg lin­ser­na i en ka­strull och täck dem mer än väl med vat­ten. Ko­ka upp, lägg ner vit­lö­ken och sal­ta. Sänk vär­men till låg och sjud ca 45 min.

2 Ma­jon­näs:

Knäck äg­get i kan­nan som hör till mix­ersta­ven. Till­sätt ci­tronsaft, se­nap och ol­ja. Sänk ner mix­ersta­ven och mixa till en tjock ma­jon­näs. Sal­ta, sma­ka av och ju­ste­ra even­tu­ellt krydd­ning­en med mer ci­tronsaft. 3 An­sa grön­sa­ker­na och lägg dem i kallt vat­ten. De­la och ros­ta brö­det.

4 Häll vatt­net av lin­ser och vit­lök, men spa­ra det var­ma spa­det. Mixa lin­ser­na till en slät kräm. Till­sätt av det var­ma spa­det om det be­hövs. Krä­men ska bli la­gom lös för att kun­na dip­pa i.

5 Låt grön­sa­ker­na rin­na av. Ser­ve­ra dip­pen varm el­ler ljummen med grön­sa­ker­na och brö­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.