KARDONGRATÄNG MED OXMÄRG

Gourmet - - LUZETTE -

Kar­don är en gans­ka ovan­lig grön­sak, som är släkt med kro­närt­skoc­ka och som an­vänds i mat­lag­ning på lik­nan­de sätt som den se­na­re. I den här rät­ten an­vänds in­lagd kar­don från burk. Om du in­te hit­tar kar­don, an­vänd kro­närt­skoc­kor, en­di­ve el­ler fänkål istäl­let.

4 per­so­ner

150 g oxmärg ( från 6 lår­bens­bi­tar, ca 4 cm långa) 1 burk in­lag­da kar­do­ner (500 g) 2 dl kalv­bul­jong 2 dl gräd­de salt och ma­len vit­pep­par 100 g par­me­sa­nost

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

sil

1

Lägg märg­be­nen i blöt i is­kallt vat­ten el­ler i fry­sen en stund. Då går det en­kelt att tryc­ka ut mär­gen. Lägg se­dan mär­gen i blöt 24 tim­mar.

2

Ko­ka upp vat­ten i en ka­strull, lägg ner mär­gen och sänk vär­men till låg. Sjud mär­gen 2 min. Ta upp och låt sval­na. Skär den se­dan i ½ cm tjoc­ka ski­vor.

3

Värm ug­nen till 180°. Lägg kar­do­ner­na att rin­na av i si­len. Häll kalv­bul­jong­en i en ka­strull och ko­ka upp. Till­sätt de av­run­na kar­do­ner­na, ko­ka upp och sänk vär­men till me­del. Låt sju­da 5 min.

4

Si­la av bul­jong­en i en ny ka­strull och spa­ra kar­do­ner­na. Häll gräd­den i bul­jong­en, ko­ka upp och låt re­du­ce­ra till hälf­ten på me­del­vär­me.

5

Smörj en ugns­sä­ker form, lägg ner kar­do­ner­na och kryd­da med salt och pep­par. Riv par­me­sa­nen. Häll över bul­jon­gre­duk­tio­nen, strö över os­ten och lägg på ox­märgs­ski­vor­na. Ställ in for­men i mit­ten av ug­nen och gra­ti­ne­ra ca 15 min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.