25 FA­VO­RI­TER JUST NU

Gourmet - - VINNYTT -

MOUSSERANDE Fest­cham­pagne i stor­for­mat

Tait­ting­er Brut Ré­ser­ve (BS, nr 87327, 799 kr, mag­num) Cham­pagne, Frank­ri­ke, Tait­ting­er, 17,5 p Fest­cham­pagnen num­mer 1 är Tait­ting­er, sär­skilt den­na mag­num­ver­sion som med sin kom­bi­na­tion av brö­dig­het, krut och läs­kan­de frukt får vem som helst på fall.

Kom­plext från Heid­sieck

Char­les Heid­sieck Brut Ré­ser­ve (BS, nr 77522, 457 kr) Cham­pagne, Frank­ri­ke, Char­les Heid­sieck, 17,5 p Bred, brö­dig, kom­plex och läc­kert fruk­tig mat­cham­pagne till kal­ventrecô­te.

MOUSSERANDE ROSÉ Läc­ker rosécham­pagne

Char­les Heid­sieck Rosé Ré­ser­ve (BS, nr 77426, 546 kr) Cham­pagne, Frank­ri­ke, Char­les Heid­sieck, 18 p Bred, ele­gant, lång och enormt läc­ker av bär, kav­ring och nou­gat. Drick som den är el­ler till gril­lad få­gel.

Per­fekt ape­ri­tif

2015 Sau­mur Fi­nes Bul­les Rosé (BS, nr 77723, 138 kr) Lo­i­re­da­len, Frank­ri­ke, Do­mai­ne du Vi­eux Pres­so­ir, 17 p Fint, friskt fruk­tigt med li­te sö­ta bär. Lätt, ele­gant och gott som ape­ri­tif till sal­ta till­tugg.

VITT San­cer­re på halv­flas­ka

2016 San­cer­re Do­mai­ne des Vi­eux Pru­ni­ers (NY, nr 5494, 89 kr, halv­flas­ka) San­cer­re, Frank­ri­ke, Earl Christian Thi­rot Four­ni­er, 16 p Fin­stämt, äp­pel­friskt och lätt med bra sy­ra till klas­sisk räkcock­tail.

Sy­di­ta­li­e­na­re till ab­bor­re

2016 Gre­co di Tu­fo (NY, nr 6013, 119 kr) Gre­co di Tu­fo, Ita­li­en, Tenu­ta Io­vi­ne, 16 p Ho­nung, me­lon och li­me­blad i den fris­ka sma­ken, som mat­char stekt ab­bor­re med dillsås.

Mo­get från Rio­ja

2006 Viña So­le­dad Tê­te de Cu­vée Re­ser­va (NY, nr 2152, 149 kr) Rio­ja, Spa­ni­en, Bo­de­gas Fran­co-Españo­las, 16,5 p Här­ligt ut­veck­lat av nöt­ter, sol­mo­gen frukt och ett uns ho­nung. Bjud till stek­ta pil­grim­smuss­lor med brynt smör.

Bud­get­bor­deaux med djup

2012 Châ­teau Couche­roy (FS, nr 4136, 129 kr) Pes­sac-Léog­nan, Frank­ri­ke, André Lur­ton, 16,5 p Fint nö­tigt och li­te ut­veck­lat vin med ho­nung och djup frukt i den fris­ka sma­ken. Ser­ve­ra till stekt piggvar.

Ostronvin

2015 Musca­det Sèv­re & Mai­ne Do­mai­ne Bon­netHu­teau Les Lau­rel Sur Lie (BS, nr 73015, 165 kr) Lo­i­re­da­len, Frank­ri­ke, Do­mai­ne Bon­net-Hu­teau, 16,5 p Här­ligt friskt av äpp­len, li­me och mi­ne­ra­ler likt snäck­skal. Ly­san­de till ost­ron.

Grill­fiskvin

2015 Lou­ro Go­del­lo (EX, nr 95254, 199 kr) Val­de­or­ras, Spa­ni­en, Ra­fael Pa­la­ci­os, 17 p Un­der­bart aro­ma­tiskt och friskt, kom­plet­te­rat med för­sik­tigt skö­na ros­ta­de fat­to­ner. Till gril­lad fisk.

Till hård­ost

2014 Maison Rijc­kaert Cô­tes du Ju­ra Les Sar­res Sa­vag­nin (BS, nr 75013, 262 kr) Ju­ra, Frank­ri­ke, Maison Rijc­kaert, 17 p Häf­tigt, rikt och kon­cen­tre­rat av mog­na äpp­len, li­te nöt­ter och tro­pisk frukt. Ser­ve­ra till lag­rad hård­ost.

Kul från Ung­ern

2015 Ju­h­fark (BS, nr 79108, 150 kr) Som­lói, Ung­ern, Kre­in­bacher Bir­tok Kft, 16 p Kul, rostat och läc­kert fruk­tigt vin med bra sy­ra. Ser­ve­ra till fyll­da vin­blads­dol­mar.

Med drag­ning åt ro­sa

2016 Lo­gan We­e­ma­la Pi­not Gris (BS, nr 79864, 155 kr) New South Wa­les, Austra­li­en, Lo­gan Wi­nes, 16 p Med drag­ning åt ro­sa har det­ta vin frisk­het, li­te ol­jig­het och söt­frukt i det i öv­rigt tor­ra av­slu­tet. Ser­ve­ra som väl­komstvin till kryd­di­ga kor­var.

RÖTT Till kan­ta­rell­pas­ta

2015 Ros­so di Mon­tal­ci­no Vil­la Al Cor­ti­le (NY, nr 2306, 149 kr) Ros­so di Mon­tal­ci­no, Ita­li­en, Vil­la al Cor­ti­le – S.A Va­li­a­no SRL, 16 p Kryd­digt med körs­bärs­frukt i god och mat­vän­lig stil. Häll upp till en krä­mig kan­ta­rell­pas­ta.

Kir­rar bif­fen

2014 Qu­in­ta do Cachão Re­ser­va (NY, nr 2084, 119 kr) Dou­ro, Por­tu­gal, Vin­hos Mes­si­as, 16 p Mus­tigt och mörk­fruk­tigt med an­ge­näm kryd­dig­het. Vi­net som kir­rar bif­fen.

Mag­num till gril­len

2013 Ven­ta Las Vacas (FS, nr 75821, 395 kr, mag­num) Ri­be­ra del Du­e­ro, Spa­ni­en, Uvas Fe­li­ces, 16 p Söt­fruk­tigt, flör­tigt och va­nilj­dof­tan­de i stor­for­mat. Kul vin till storgrill­ning.

Gott från Lang­he

2013 Bor­gogno Lang­he Ros­so Pi­nin (FS, nr 78651, 119 kr) Lang­he, Ita­li­en, Gi­acomo Bor­gogno, 16 p Fin­stämt fruk­tigt med lätt kryd­da och upp­stra­man­de fat. Gott till kyck­ling­gry­ta.

Till som­mar­buffén

2015 Sou­le­vé de Ter­re Sy­rah Gre­nache (BS, nr 73680, 149 kr) Frank­ri­ke, Con­tem­po­ra­ry Wi­nes AB, 16 p Häf­tig par­fym, vi­ol och fris­ka hal­lon sam­sas med syr­li­ga körs­bär i ett flör­tigt som­mar­buffévin.

Kryd­digt från Rio­ja

2012 Be­ro­nia Re­ser­va (BS, nr 78389, 149 kr) Rio­ja, Spa­ni­en, Bo­de­gas Be­ro­nia, 16 p Kryd­digt och ut­veck­lat med körs­bär, to­bak och ett uns va­nilj. Per­fekt till lammkot­let­ter.

Som­mar­kvälls­vin

2012 Co­ma Fre­do­sa Ca­ber­net Sau­vig­non Gre­nache (BS, nr 79739, 241 kr) Em­pordà, Spa­ni­en, Cel­lar Hu­gas de Bat­l­le, 17,5 p Tätt, mörkt och vär­man­de med snygg bland­ning av frukt, fat och kryd­dor. Till sva­la som­mar­kväl­lar.

Mo­get och mjukt

2012 Maju­e­los de Cal­le­jo Tempra­nil­lo (BS, nr 70080, 299 kr) Ri­be­ra del Du­e­ro, Spa­ni­en, Bo­de­gas Fe­lix Cal­le­jo, 17,5 p Mus­tigt, kryd­digt och läc­kert fruk­tigt av plom­mon och bi­gar­rå. Mo­get och mjukt vin som pas­sar lång­kok.

Un­der­bart in­bju­dan­de

2013 Lo­gan Shi­raz (BS, nr 79270, 195 kr) New South Wa­les, Austra­li­en, Lo­gan Wi­nes, 17 p Un­der­bart in­bju­dan­de av rö­da bär, ör­ter och po­me­rans. Friskt men smak­rikt vin som mat­char majskyck­ling­en.

Ele­gant från Sau­mur

2014 Sau­mur Puy Not­re Da­me (BS, nr 79676, 145 kr) Lo­i­re­da­len, Frank­ri­ke, Do­mai­ne du Vi­eux Pres­so­ir, 17 p Läs­kan­de, ele­gant, fyllt av sö­ta rö­da bär och syr­lig ka­ra­mell. Ly­san­de till mous­sa­ka.

Ny­pon­dof­tan­de ung­ra­re

2015 Ci­vi­lis Cu­vée (BS, nr 79899, 150 kr) Szekszárd, Ung­ern, Bodri Pin­cés­zet, 17 p Fin­stämt, ny­pon­dof­tan­de med sö­ta bär och upp­stra­man­de sträv­het. Gott till hem­la­ga­de fin­kött­bul­lar.

STARKVIN Till nötko­la­paj

1985 Gé­rard Bertrand Ri­vesal­tes Am­bré (NY, nr 8381, 110 kr) Ri­vesal­tes, Frank­ri­ke, Gé­rard Bertrand, 16,5 p Stort, häf­tigt och nö­tigt med söt, tor­kad frukt och lång ef­ter­smak. Su­ve­ränt till nötko­la­paj el­ler en cho­klad­tryf­fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.