TILL LAGRINGSKÄLLAREN!

Gourmet - - VINNYTT -

VITT

2014 Hirsch Vi­ney­ards Esta­te Char­don­nay (EX, nr 90486, 546 kr) So­no­ma Co­ast, Ka­li­for­ni­en, Hirsch Vi­ney­ards, 18 p Gott så man kan grå­ta, sam­ti­digt ele­gant med fin sy­ra, för­sik­ti­ga fat och rik kon­cent­ra­tion. Än­nu ungt vin som kom­mer att vin­na yt­ter­li­ga­re kom­plex­i­tet. Lag­ra 3–6 år.

2015 I by Châ­teau Luchey Hal­de (NY, nr 3509, 199 kr) Pes­sac-Léog­nan, Frank­ri­ke, Châ­teau Luchey-Hal­de, 16,5 p Grä­sigt och friskt med li­ten an­ge­näm bit­ter­het och lång fin sy­ra. Lag­ra 2–4 år för mer ron­dör.

2015 Mul­der­bosch 1000 Mi­les Sau­vig­non Blanc (BS, nr 79977, 259 kr) Wes­tern Cape, Syd­af­ri­ka, Mul­der­bosch Vi­ney­ards, 17 p Snyggt och häf­tigt ut­an över­dri­ven arom. Gott och ci­trussma­kan­de med frisk sy­ra som run­das av med ti­den. Lag­ra 2–4 år.

2015 Ecto­nia (BS, nr 76202, 221 kr) Em­pordà, Spa­ni­en, Ma­sia Ser­ra, 17 p Kul, rund smak av man­del och äpp­len. Lång och kon­cen­tre­rad ef­ter­smak. Mer kryd­dig­het kom­mer. Lag­ra 2–4 år.

2013 Meursault Oli­vi­er Le­fla­i­ve (BS, nr 75515, 569 kr) Bour­gog­ne, Frank­ri­ke, Oli­vi­er Le­fla­i­ve, 18 p Fin, stram sy­ra, kri­tig mi­ne­ral och lätt ros­ta­de fat i en skön lag­rings­dug­lig kom­bo. Lag­ra 3–5 år.

2014 Her­mi­tage Le Che­va­li­er de Stérim­berg (EX, nr 79727, 439 kr) Rhô­ne­da­len, Frank­ri­ke, Paul Ja­bou­let Ainé, 18 p Äpp­len, li­me och man­del i kon­cen­tre­rad frukt. Fat och ett uns säl­ta i su­per­cool, lång stil. Lag­ra 3–5 år.

2015 Von Win­ning Ung­e­heu­er Forst Ri­es­ling Troc­ken Gros­ses Gewächs (BS, nr 90408, 279 kr) Pfalz, Tyskland, Von Win­ning, 17,5 p In­bju­dan­de blom­migt, friskt äp­pel­fruk­tigt med or­dent­lig sy­ra. Vin­ner kom­plex­i­tet med någ­ra år på hyl­lan. Lag­ra 3–7 år.

2015 Leitz Rü­des­hei­mer Ri­es­ling Troc­ken (BS, nr 79222, 159 kr) Rhe­ingau, Tyskland, We­ingut Leitz, 16,5 p Snyggt, gott och läs­kan­de att dric­ka nu. Bra sy­ra och kon­cent­ra­tion vittnar om po­ten­ti­al för fram­ti­den. Lag­ra 2–5 år.

RÖTT

2012 Kevin Ar­nold Shi­raz (FS, nr 6506, 215 kr) Stel­len­bosch, Syd­af­ri­ka, Wa­ter­ford Esta­te, 17 p Här­ligt mus­tigt, mörk­fruk­tigt och skönt pepp­rigt vin som vis­ser­li­gen går ut­märkt att nju­ta av nu men som blir än­nu mer in­tres­sant om någ­ra år. Lag­ra 3–5 år.

2015 Saint-Joseph Dau­ver­g­ne Ran­vi­er (BS, nr 2875, 189 kr) Saint-Joseph, Frank­ri­ke, Dau­ver­g­ne Ran­vi­er, 16,5 p Fruk­tigt och vi­ol­ka­ra­mell­sa­ro­ma­tiskt med fin sy­ra och sträv­het. Kom­mer att vin­na kryd­dig­het och to­bak­sto­ner. Lag­ra 2–4 år.

2014 Chi­an­ti Clas­si­co Ri­ser­va Mar­che­si An­ti­no­ri (BS, nr 73341, 239 kr) Tosca­na, Ita­li­en, Mar­che­si An­ti­no­ri, 17 p Snyggt, stramt och mörk­fruk­tigt med ett uns rö­kig pepp­rig­het som in­te­gre­ras med lag­ring. Lag­ra 3–6 år.

2012 Gri­fal­co Da­gi­nest­ra (BS, nr 78113, 224 kr) Ba­si­li­ca­ta, Ita­li­en, Luca­nia sas di Pic­cin Fabri­zio Ma­ria & C, 16,5 p Stramt, tätt och kraft­fullt vin i ung stil som mår bra av att run­das av för att ge plats åt kryd­dor och ron­dör. Lag­ra 3–5 år.

2012 Ba­ro­lo Tor­to­ni­a­no Miche­le Chiar­lo (BS, nr 79442, 399 kr) Pi­e­mon­te, Ita­li­en, Miche­le Chiar­lo, 17,5 p Snyggt, stramt och ny­pon­fruk­tigt med ung­dom­ligt sö­ta bär i den långa sma­ken. Låt lig­ga för mer kom­plex kryd­dig­het. Lag­ra 3–6 år.

2015 Mou­lin-à-Vent Do­mai­ne de Roche­grès (BS, nr 79022, 179 kr) Bour­gog­ne, Frank­ri­ke, Al­bert Bichot, 16,5 p Kan­de­ra­de vi­o­ler och rö­da körs­bär sam­sas med bra sy­ra och kryd­dig­het. Går ut­märkt att lag­ra 2–4 år.

2013 De­las Do­mai­ne des Grands Che­mins Cro­zesHer­mi­tage (BS, nr 70950, 249 kr) Rhô­ne­da­len, Frank­ri­ke, De­las, 17 p Tätt, kon­cen­tre­rat med lätt rö­kig pepp­rig­het och lång, sy­ra­rikt ung­dom­lig ef­ter­smak. Lag­ra 2–5 år.

2013 Cô­te-Rô­tie Amét­hys­te Vig­no­bles Le­vet (BS, nr 76661, 479 kr) Rhô­ne­da­len, Frank­ri­ke, Vig­no­bles Le­vet, 18 p Ungt och läs­kan­de med färsk grön to­bak och röd frukt. Den unga fruk­ten ger plats åt ut­veck­lad kryd­dig­het med ti­den. Lag­ra 3–8 år.

2013 Cô­te-Rô­tie La Péro­li­ne (BS, nr 70117, 599 kr) Rhô­ne­da­len, Frank­ri­ke, Vig­no­bles Le­vet, 18,5 p Tätt och kon­cen­tre­rat, sam­ti­digt ele­gant i lång, läc­ker stil som skri­ker ”lag­ra!” för att run­das av och vi­sa sin ful­la po­ten­ti­al. Lag­ra 5–10 år.

2014 Her­mi­tage La Pe­ti­te Cha­pel­le (EX, nr 78345, 469 kr) Rhô­ne­da­len, Frank­ri­ke, Paul Ja­bou­let Ainé, 18 p Snyggt, myc­ket ungt och röd­fruk­tigt i lång­sam­mog­nan­de klas­sisk stil. Lag­ra 4–8 år.

2011 Pè­re de Fa­mil­le (BS, nr 79838, 499 kr) Co­lum­bia Val­ley, Washing­ton Sta­te, Betz Fa­mily Wi­ne­ry, 18 p Sval år­gång som ger fin­stämt saf­tig frukt med li­te ut­veck­la­de to­ner av to­bak och lak­rits. Lång och god ef­ter­smak. Lag­ra 2–6 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.