KÅL, GRA­PE­FRUKT­SAL­LAD OCH CHILIHET SÅS MED BACON­FETT

Gourmet - - FETT MED FETT -

Lätt­kokt kål med en smak­rik kall sås och en frisk sal­lad. Du kan väl­ja vil­ka kål­sor­ter du vill, hu­vud­sa­ken är att du ba­ra ko­kar dem så länge att de mjuk­nar en aning. Så­sen är Jens egen upp­fin­ning: en kors­ning mel­lan den ja­pans­ka chi­li­ol­jan ta­be­ru rayu och eu­ro­pe­isk vi­nä­grett à la crè­me. Bacon­fett får du ge­nom att ta va­ra på det smak­ri­ka fettet som smäl­ter ut i pan­nan när du ste­ker bacon. 4 por­tio­ner SÅS PÅ BACON­FETT, CHI­LI OCH VIT­LÖK: 2 msk fin­hac­kad vit­lök 1 dl fin­hac­kad gul lök 3 msk bacon­fett 1 msk hac­kad färsk ing­e­fä­ra 1 ½ msk tor­ka­de chi­li­fla­kes, helst

ko­re­ansk gochu­garu 1 msk röd­vins­vi­nä­ger 1 msk ja­pansk so­ja 1 tsk mörk se­sa­m­ol­ja 1 dl visp­gräd­de ½ dl vat­ten even­tu­ellt li­te salt LÄTT­KOKT KÅL: 2 li­ter vat­ten 2 tsk salt 8 blad spetskål el­ler färsk vit­kål 4 ci­ma di ra­pa-stjäl­kar el­ler

svart­kåls­blad 200 g ka­let­te ( flo­wer sprouts) LÖK OCH GRA­PE­FRUKT­SAL­LAD: 1 li­ten sil­ver­lök 1 li­ten röd­lök 1 blod­gra­pe­frukt salt ef­ter smak TILL SER­VE­RING: spä­da röd­kåls­blad el­ler and­ra små­blad

1 Sås: Het­ta upp bacon­fet­tet i en stek­pan­na och fräs vit­löks- och lök­hac­ket på me­del­vär­me. Rör om un­der ti­den och fräs tills hac­ket blir gyl­le­ne. Till­sätt ing­e­fä­ra och chi­li­fla­kes och fräs yt­ter­li­ga­re ett par mi­nu­ter. Lägg över i en bun­ke och låt sval­na.

2 Blan­da ner vi­nä­ger, so­ja, gräd­de och vat­ten. Ställ bun­ken i ky­len 30 min. Dres­sing­en går ihop av sig själv. Sma­ka av och ju­ste­ra krydd­ning­en med li­te mer vat­ten el­ler vi­nä­ger.

3 Sal­lad: Ska­la och skär lö­kar­na i tun­na ring­ar och lägg dem i is­kallt vat­ten 15 min. Skär bort ska­let på gra­pe­fruk­ten med en vass kniv. Skär se­dan fruk­ten i tun­na ski­vor och ta va­ra på saf­ten. 4 Blan­da sam­man gra­pe­frukt­bi­tar­na med lökring­ar­na. Sal­ta. Häll över all saft som run­nit ut. Ställ svalt till ser­ve­ring. 5 Kål: Skölj och an­sa all kål. Ko­ka upp vat­ten och salt. Lägg ner de sor­ter som krä­ver li­te läng­re kok­tid (som vit­kål el­ler spetskål) i vatt­net. Låt sju­da ca 5 min. 6 Lägg ner ci­ma di ra­pa och ka­let­te. Ko­ka yt­ter­li­ga­re 1 mi­nut. Häll av allt ge­nom ett durk­slag och låt grön­sa­ker­na ånga av. 7 Ser­ve­ring: Lägg upp al­la ko­ka­de kål­blad på ett fat och top­pa med de spä­da röd­kåls­bla­den. Ser­ve­ra ge­nast med gra­pe­frukt­sal­lad och sås. Tips Jens val­de ka­let­te, som ock­så kal­las flo­wer sprouts och är en kors­ning mel­lan grönkål och brys­sel­kål, samt ci­ma di ra­pa, som är en släkting till raps och har en fin, li­te kå­lig smak. Den som vill gö­ra rät­ten mer ma­tig kan läg­ga till just stekt bacon el­ler bi­tar av rökt sid­fläsk. Och ser­ve­ra rostat bröd vid si­dan om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.