CORRADO AS­SEN­ZA:

Gourmet - - SICILIANSK SMAK -

Född: 1960 i Noto på Si­ci­li­en där han fort­fa­ran­de bor, till­sam­mans med hust­ru och två barn. Gör: Äger och dri­ver Caffè Si­ci­lia, på Cor­so Vit­to­rio Ema­nu­e­le 125 i Noto. Caffè Si­ci­lia är in­te ba­ra ett kafé med si­ci­li­ans­ka söt­sa­ker ut­an har även en snart mytomspun­nen lunch­me­ny med rät­ter som kom­bi­ne­rar sött och salt. På Caffè Si­ci­lia ex­pe­ri­men­te­rar As­sen­za och fem med­ar­be­ta­re även fram si­na uni­ka smak­kom­bi­na­tio­ner. Ur des­sa finns nu en egen pro­dukt­lin­je. Un­der nam­net Mi­e­larò säljs bland an­nat oli­ka ty­per av kon­ser­ve­ring­ar, som samt­li­ga lig­ger i en bädd av ho­nung. Corrado As­sen­za är ock­så, till­sam­mans med bland and­ra ita­li­ens­ka kock­stjär­nor som Mas­si­mo Bot­tu­ra och Car­lo Crac­co, med­lem av ita­li­ens­ka ma­t­or­ga­ni­sa­tio­nen Iden­ti­tà Go­lo­se och åker runt värl­den för att pre­sen­te­ra si­na idéer och sma­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.