Pro­va vå­ra PROVNINGAR

Gourmet - - I MITT HUVUD -

Gas­ton lan­se­rar nu vin­prov­ning­ar som man kan kö­pa plats till di­rekt via gas­ton­vin.se. Des­sa provningar har ett li­mi­te­rat an­tal plat­ser och är på ett spe­ci­ellt te­ma som vi tyc­ker är ex­tra in­tres­sant just nu. För stör­re säll­skap kan vi skräd­dar­sy prov­ning­en, des­sa kan även in­klu­de­ra en full me­ny sig­ne­rad Björn Frantzén. För mer in­for­ma­tion om vil­ka provningar vi har just nu be­sök gas­ton­vin.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.