BA­RO­LO – DE NYA ÅRGÅNGARNA

Gourmet - - VIN -

Just nu finns två av de se­nas­te år­gång­ar­nas Ba­ro­lo­vi­ner till­gäng­li­ga på Sys­tem­bo­la­get.

2013 Ba­ro­lo (nr 93195, 299 kr) 18,5 p Här­ligt in­bju­dan­de doft av te, ny­pon, skogs­hal­lon och sal­mi­ak. Stra­ma­re och mer åter­hål­len smak av tät körs­bärs­frukt, kryd­da och vi­ol­ka­ra­mell, med läs­kan­de sy­ra, år­gångs­ty­piskt ung­dom­lig sträv­het och lång ef­ter­smak. Ett vin som fun­kar att dric­ka nu men som mår bra av fle­ra års lag­ring.

2012 Ba­ro­lo Pa­rus­si (nr 95065, 549 kr) 19 p Maf­fig och ge­ne­rös doft ef­ter li­te tids start­sträc­ka i gla­set. Kryd­dor, sal­mi­ak och ber­ga­mott blan­das med varm körs­bärs­frukt. Sma­ken är rik av ung­dom­lig frukt, li­te kryd­dig vär­me och snyggt upp­stra­man­de sy­ra och sträv­het. Körs­bär, mörk cho­klad och po­me­rans trängs med hög sy­ra och sträv­het som än­då känns väl in­ba­kad i vi­net. En år­gång som är ge­ne­rös re­dan nu men som ut­veck­lar än­nu mer kryd­da och kom­plex­i­tet med upp­åt ett de­cen­ni­um på hyl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.