TRYF­FEL­RU­LA­DER

Gourmet - - PARMESAN -

Läck­ra, tun­na ski­vor av fläsk­kött fyll­da med luft­tor­kad skin­ka och pa­ne­ra­de i ett fra­sigt höl­je. I den här rät­ten an­vän­der Sil­va­na Ghil­la­ni själv­klart äk­ta par­ma­skin­ka och för­stås den fi­nas­te par­me­sa­nen, par­mi­gi­a­no reg­gi­a­no.

4 per­so­ner TRYF­FELPAR­ME­SAN­MIX:

30 g tryf­fel 60 g fin­ri­ven par­me­san

RULADER:

10 ski­vor yt­ter­fi­lé, ben­fri fläsk­kot­lett

el­ler kar­ré 200 g luft­tor­kad skin­ka par­me­san­spån, ef­ter smak 1 li­ten bit svart tryf­fel ex­tra ver­gi­ne oliv­ol­ja till stek­ning 1 vit­löks­klyf­ta 1–1 ½ dl torrt vitt vin

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

bak­plåts­pap­per

1 Tryf­felpar­me­san­mix: Riv tryf­feln fint, blan­da sam­man väl med den riv­na par­me­sa­nen och lägg i en luft­tät be­hål­la­re. Ställ in i fry­sen och låt stå minst 10 da­gar. Vill du in­te fry­sa mix­en kan den tilla­gas en el­ler två da­gar i för­väg och stäl­las in i ky­len.

2 Lägg köt­tet mel­lan bak­plåts­pap­per och ban­ka ut var­je ski­va till ca 10 mm tjock­lek. Lägg på en ski­va skin­ka och li­te av tryf­felpar­me­san­mix­en. Hyv­la över tun­na ski­vor färsk tryf­fel och lägg på par­me­san­spån. Rul­la ihop köt­tet till rul­lar.

3 Het­ta upp en stek­pan­na med li­te oliv­ol­ja, pres­sa ner en vit­löks­klyf­ta och bryn köttrul­lar­na i ol­jan. Sänk tem­pe­ra­tu­ren till låg och låt köt­tet ste­ka klart, 7–10 min.

4 Höj tem­pe­ra­tu­ren till hög, till­sätt vi­net och låt det ko­ka bort. Lyft upp ru­la­der­na på tall­rik och top­pa dem med tryf­fel­spån. Ser­ve­ra ge­nast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.