AV­SLAPP­NAT DANSKT

Gourmet - - NYTT -

Att ta över lo­ka­ler­na till vad som un­der någ­ra år var värl­dens bäs­ta re­stau­rang kun­de nog fram­kal­la stress hos den mest er­far­na krö­ga­re. Men när No­ma snart flyt­tar in i si­na växt­hus är det den er­far­ne jyl­län­ning­en Thorsten Sch­midt som tar över det an­ti­ka, häf­ti­ga hamn­ma­ga­si­net på Strand­ga­de 93 i Kö­pen­hamn, med ett re­nom­mé som en av Dan­marks mest spän­nan­de sam­ti­da koc­kar. Och han gör det med René Red­ze­pis go­da min­ne. Bå­da är kom­pi­sar från förr, och även Thorsten Sch­midt har gjort sig ett namn (Mal­ling & Sch­midt i År­hus) på den ku­li­na­ris­ka kar­tan för sin när­mast bru­ta­la be­satt­het av att fin­na na­tur­nä­ra nor­dis­ka sma­ker. The Barr skru­var dock ner ton­lä­get någ­ra snäpp. Här bjuds av­slapp­na­de, lo­ka­la hant­verksöl – 90 styc­ken – till Sch­mid­ts tolk­ning­ar av här­ligt omo­der­na rät­ter som kris­pig schnit­zel, lax och kött­bul­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.